Menu:

SORTIMENT

DODÁVÁME SORTIMENT HUTNÍCH MATERIÁLŮ

  • plechy
  • tyče kruhové
  • tyče ploché
  • kari sítě, betonářská ocel včetně dělení a ohybů
  • odlitky
  • výkovky zápustkové a volně kované
  • svinované kroužky, příruby
  • obráběné dílce (kusová i sériová výroba)

Veškerý námi dodaný materiál lze doložit příslušnými atesty dle EN 10204 (2.2, 3.1, 3.2).

Zajišťujeme kontrolní zkoušky v akreditované zkušebně s vystavením protokolu.

Zajišťujeme doplňkové ultrazvukové, magnetické a rentgenové, radioizotopické zkoušky.

Zajišťujeme recertifikaci vč. příslušných zkoušek a následné vystavení certifikátu od certifikačních autorit ABS, DNV GL, CCS atd.